Literatura, czyli układ, Dawid Rivers,

E-book (format .pdf, .epub, .mobi)

Jest to powieść o zdradzie i jej konsekwencjach.

Autor prowadzi powieść dwoma wątkami.  Jeden z nich jest bardzo pesymistyczny – pokazuje zdradę jako przyczynę upadku bohatera. Drugi wątek jest spokojniejszy, ale naszpikowany wielkimi emocjami – bohater musi dokonać wyboru.

Poetyckość powieści nadają utwory muzyczne – piosenki – których słowa są dodatkowym opisem stanów uczuciowych głównego bohatera.

Ilość stron: 91

Forma: e-book (pdf, epub, mobi)

Autor: Dawid Rivers

W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem: dawid@dawidrivers.com

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 


Trzykropek, Dawid Rivers,

E-book: (format .pdf, .epub, .mobi)

Tom opowiadań o trudnej, niespełnionej miłości, a także o poszukiwaniu celu życia. Autor przedstawia życie wewnętrzne bohaterów, którzy nie potrafią, mimo że zakochani, odnaleźć drogi do siebie. W książce królują uczucia i emocje, które generalnie niszczą związki bohaterów. Ale zarazem jest w tym jakieś piękno  – przeklęte piękno „wielkich nadziei”.

Forma opowiadań jest poetycka, często przeplatana wierszami. Mnóstwo jest tutaj odnośników literackich do takich autorów jak Cortazar („Gra w klasy”), Hesse („Wilk stepowy”), Huxley („Filozofia wieczysta”), Exupery („Mały książe”), Borges („Alef”) i innych którymi „zaczytywał się” pisząc książkę Autor.

Ilość stron: 117

Forma: e-book (pdf, epub, mobi)

Autor: Dawid Rivers

W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem: dawid@dawidrivers.com

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 


Poezje pod-czas-owe, Dawid Rivers,

E-book: (format .pdf, .epub, .mobi)

Zbiór wierszy pisanych przez Autora na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, czyli w okresie jego młodości.

Poezje mające różne formy, poruszają się po problematyce miłości, sensu życia, metafizyki i wartości.

Ilość stron: 64

Forma: e-book (pdf, epub, mobi)

Autor: Dawid Rivers

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: dawid@dawidrivers.com

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 


Straszne opowieści, Dawid Rivers,

E-book: (format .pdf, .epub, .mobi)

Jest to cykl kilkunastu opowiadań o skomplikowanych relacjach międzyludzkich – jak w tytule bardzo często „strasznych”.

Są to opowiadania, w pełnym znaczeniu tego słowa, psychologiczne. Autor dotyka często nierozwiązywalnych problemów małżeńskich,  relacji rodzic – dziecko, które oddziałują  na całe życie bohaterów, świata nieuświadomionych potrzeb, które potrafią zniszczyć relacje międzyludzkie, a nawet życie bohaterów.  Jedna z Czytelniczek, powiedziała po ich przeczytaniu do Autora, że ma „wyjątkowy dar  opisywania mrocznych stron codziennego życia”.

Opowiadania są zarówno realistyczne, jak i często metafizyczne – wychodzące poza świat widzialny.

Ilość stron: 140

Forma: e-book (pdf, epub, mobi)

Autor: Dawid Rivers

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: dawid@dawidrivers.com

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 


The Ellipsis (Polish: Trzykropek), Dawid Rivers,

E-book: (format .pdf, .epub, .mobi)

The collection of short stories about difficult, unrequited love, and also about searching for the purpose of lif. The author presents the inner life of characters, who can not, despite being in love, find their way to each other. The book is dominated by feelings and emotions that generally destroy the characters relationships. But at the same time there is some beauty in it – the cursed beauty of „great hopes”.

The form of stories is poetic, often intertwined with poems. There are many literary references to authors such as Cortazar („Hopscotch”), Hesse („Steppenwolf”), Huxley („The Perennial Philosophy”), Exupery („The Little Prince”), Borges („The Aleph and Other Stories”) and others which author was reading when writing the book.

Number of pages: 116

Form: e-book (pdf, epub, mobi)

Autor: Dawid Rivers

If you have questions, please contact us at: dawid@dawidrivers.com

POBIERZ KSIĄŻKĘ