• Straszne opowieści. Opowiadania najprawdopodobniej od lat 18
  • Trzykropek w języku angielskim / The Ellipsis in English – już dostępne!
  • Literatura, czyli układ w języku angielskim / The Literature in English