Trzykropek – fragment


Literatura, czyli układ – fragment


Straszne opowieści. Opowiadania najprawdopodobniej od lat 18 – opowiadanie „Weronika”


Poezje pod-czas-owe – fragment